Černý Janek

Každý ví, že v Brodě ve výklenku pod hodinama stójí Černý Janek a zvóní každú celú hodinu na zvon. Takto tam stójí už celá staletí, od dob, kdy na městské hradby zaútočili křižácké výpravy kuruců. Jednej tmavej noci oblehli město a možná by ho aj dobyli, kdyby sa nestalo, co sa stalo. Hradní stráže totiž chrápaly na hradbách, měsíc téj noci nesvítil a ani hvězdičku byste okem nezahlédli. Kuruci opřeli o hradby své žebříky a hrnúli sa nahoru jak brúci. Vyslali jednoho kuruca, aby zjistíl, kudy sa do hradu dostanů najrychlejš. Enomže jak sme už říkali, téj noci byla tma jak v pytli. Kuruc šél teda po hmatu a naráz nahmatál provázek. Řekl si, že by sa mohl hodit, a tož si ho strčil do kapsy. Po chvíli ale sebú trhl a za ním zaněl kovový zvuk zvonu. Nevěděl totiž, jaký provázek si do tej jeho kapsy strčíl. Byl to provaz od zvonu, kerým uherskobrodští varovali před útokem nepřítela. A tak byli rázem všeci obránci na nohách a útok odrazili. A tak Černý Janek stójí na místě dodnes a vyzváňá, aby sme neusnúli.